สถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องเจียรกลม

อุตสาหกรรมย่อยบางประเภทเช่นภาชนะแบริ่งและวาล์วอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทั่วไปควรระมัดระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด เป็นที่คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้นอาจถึงจุดสูงสุดของเศรษฐกิจ แต่จะลดลงในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมย่อยบางส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าเช่นเครื่องเจียรกลมก่อสร้างลดลงในช่วงแรก แต่อาจจะมีการฟื้นตัวในระดับหนึ่งในอนาคตเนื่องจากฐานที่เล็กลง และอัตราของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นอุปกรณ์การขนส่งทางรถไฟและอุตสาหกรรมการต่อเรือจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เครื่องเจียรกลมเนื่องจากผลกระทบของการชะลอตัว

ของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องจักรจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เครื่องเจียรกลมในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมย่อยจะถูกแบ่งในอนาคต ในบรรดาอุตสาหกรรมต่าง ๆ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมตลับลูกปืนอุตสาหกรรมวาล์วมอเตอร์และอุตสาหกรรมการผลิตหม้อไอน้ำยังคงเป็นจุดที่สูงในช่วงครึ่งแรกของปีและยังคงรักษาอัตราการเติบโตของกำไรโดยรวมที่มากกว่า 40% แต่อุตสาหกรรมจำนวนมากเช่นเครื่องเจียรกลมพิเศษการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์การวัดและเครื่องเจียรกลมทางวิศวกรรมนั้นมีรายได้จากการขายลดลง

ในขณะเดียวกันกำไรของอุตสาหกรรมเหล่านี้ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องเจียรกลมไม่กี่อย่างเช่นอุปกรณ์การขนส่งทางรถไฟและอุตสาหกรรมการผลิตเรือพัฒนาได้ดีมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นแบริ่ง, วาล์ว, ชิ้นส่วนทั่วไปเป็นภาคต้นน้ำเป็นเครื่องเจียรกลมมากที่สุด การชะลอตัวของเศรษฐกิจมหภาคและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรครั้งแรกจะนำไปสู่การชะลอตัวของข้อกำหนดสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ จากนั้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมส่วนประกอบต่อไป

โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนพื้นฐาน

จะช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของเครื่องเจียรกลมและอุปกรณ์ สำหรับธุรกิจและบริษัทความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญในเว็บไซต์และที่ทำงาน ความปลอดภัยสามารถทำได้ด้วยความรู้สึกร่วมกันและไม่สามารถเพิกเฉยได้ พนักงานต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องเจียรกลมและอุปกรณ์ในวิธีที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นจะมีการสูญเสียวัสดุจำนวนมากต้นทุนการผลิตสูงการสูญเสียการผลิตและเหนือความตายหรือการบาดเจ็บทั้งหมด

เครื่องเจียรกลมด้ยกระดับและแพลตฟอร์มมือถือก็ควรมีลิฟท์กรรไกรเพื่อให้งานเสร็จอย่างปลอดภัย การยกขากรรไกรเป็นเครื่องจักรที่ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มยกระดับมือถือเพราะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าถึงพื้นที่การทำงานสูงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเช่นกัน เครื่องเจียรกลมใช้ในการทาสีและตกแต่งห้องขนาดใหญ่ที่บันไดไม่ปลอดภัยที่จะใช้เลย นอกจากนี้ยังสามารถใช้นอกอาคารเพื่อซ่อมแซมกำแพงอิฐได้อีกด้วย

 

Comments are closed.